Kuke kannul kooliteel

Põlva Talurahvamuuseumi peamaja oli omal ajal Karilatsi Algkool. Nüüd, 45 aastat pärast kooli sulgemist, on siin avatud näitus sellest, kuidas lapsed läbi sajandite oma kooliteed on astunud ning mida ja kuidas õppinud.

Uus näitus tutvustab alghariduse saamise lugu eelkõige Vana-Võromaal, aga annab ülevaate ka sellest, kuidas koolihariduse andmine Eestis üleüldse alguse sai.

Näitus jutustab loo, kuidas sai alguse maarahva lugema õpetamine, mis vahe on valla- ja kihelkonnakoolil ning millised õigusaktid reguleerisid alghariduse andmist XVII, XVIII ja XIX sajandil. Meenutuste ja fotode põhjal saab ettekujutuse koolielust tsaariajal, Eesti ajal, II maailmasõja keerulistel aegadel ning nõukogude perioodil.

Proovida saab, mis tunne on istuda Karilatsi kooli ajaloolises koolipingis või tutvuda koolilaste algupärase kolmekohalise kuivkäimlaga.

 

Vaata lähemalt