Näitus “Anu Põder. Haprus on vaprus”

Anu Põder on olnud üks huvitavamaid Eesti 20. sajandi skulptoreid. Tema loomingut võib mõtestada ja vaadata üha ja uuesti väga erinevatest vaatepunktidest. Põder on Eesti skulptuurimaastikul seisnud kaua erandlikuna oma kaasaegses kunsti pildis. Erilist tähelepanu väärib tema erakordne võime skulptuuri ja installatsiooni vormis väljendada vaimseid ja kehalisi kogemusi. Kui varem on Põdra loomingut enamjaolt eksponeeritud oma ajastu raamides, siis käesoleval näitusel saab esimest korda Anu Põdra loomingut vaadata rahvusvahelises 20. sajandi naiskogemust kujutava kunsti traditsioonis

Näitusega küsitakse, kuidas on 20. ja 21. sajandi naiskunstnikud kujutanud oma keha ja subjektsust ümbritsevas maailmas. Milline on tänase maailma naiskogemuse nägu? Kuivõrd saab kunstis estetiseerida ajaloosündmuste traagikat või nalja visata argimurede üle? Mida saab kunstnik abstraktse kunstiteose abil vaatajale kommunikeerida? Mis ühendab erinevatest riikidest pärit erinevatest põlvkondadest kunstnikke, kes kunagi pole omavahel kohtunud ega tea alati üksteise loomingut, ent väljendavad sarnaste vormiliste loogikate abil sarnaseid küsimusi?

Näitusega kaasneb Anu Põdra loomingut tutvustav raamat, mida esitletakse näituse avamisel.

 

Vaata lähemalt