Tartmuse näitused noorusest

Tartu Kunstimuuseum ehk Tartmus meelitab sel kevadel kahe põneva näitusega, mis räägivad noorusest.

12. märtsist kuni 17. maini on muuseumis avatud rahvusvaheline näitus “Noorus kui elustiil”, mille eesmärgiks on nii kohalike kui väliskunstnike tööde abil käsitleda noorust kui elustiili, mitte põlvkondlikku nähtust. Näitus tõstatab küsimusi meie igapäevaste käitumisnormide, valikute ja suhtumiste kohta. Väljapanek on ajendatud 2014. aastal elavnenud diskussioonist Eesti avalikkuses, mille käigus püüti defineerida ning mõista Y-generatsiooniks nimetatud põlvkonda, kes on sündinud aastatel 1980–2000. Näitusel eksponeeritud teosed lähtuvad märksõnadest nagu  hedonism, vastutuse vältimine, identiteediotsingud, informatsiooni üleküllus, ASAP-režiim, miksimiskultuur, kosmopoliitsus.

18. märtsist kuni 19. aprillini on sealsamas avatud ka näitus  Ma võtan oma elust mõned aastad”. Need Jüri Üdi luuleread nagu ka eksponeeritud kunstiteosed pärinevad 1970. aastatest. See on kümnend, mille järgselt polnud elu enam endine ei Lääne ühiskonnas ega ka meil toonases Nõukogude Eestis. Vaba maailma raputasid üliõpilasrahutused ning Praha kevade mahasurumine purustas sula ajal tekkinud illusioonid, põhjustades meelekibeduse õhkkonna. Eelneval kümnendil oli ellu astunud esimene põlvkond, mida seostatakse noortekultuse algusega. See on aeg, kui kasutusele tuleb mõiste noortekultuur ja rõhutatakse mõtet “noorus kohustab”. Uus põlvkond tõi endaga kaasa esteetilise murrangu, mis mõjutas kõiki kultuuri valdkondi. Oma tõlgenduse noorusele annavad näitusel Ludmilla Siim, Aili Vint, Peeter Mudist, Kaarel Kurismaa, Jaak Olep, Peeter Urbla, Miljard Kilk ja Ilmar Kruusamäe.

 

 

 

 

 

Vaata lähemalt